УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

www.vzaro.bg

 

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

www.vzaro.bg си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

 

Права и задължения на страните

  1. Търговецът се задължава:
  1. Клиентът се задължава:

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка на заявената за покупка стока. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети търговеца за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

  1. Клиентът има право да откаже съгласно ЗЗП, получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

Клиентът има право да върне или да заяви подмяна на размер, цвят или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да се свърже с Търговеца на посочените телефони за контакт или чрез наличния в сайта електронен формуляр за рекламации, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката.

Връщането се допуска при следните условия: 

Стоки и услуги, които не могат да бъдат връщани:

Търговецът си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Отговорност

Арбитраж

Използване на “бисквитки” и интернет маркетинг:

Имейл бюлетин политика:

Допълнителни условия: